VAN HOC MOI SO 28 - softcover (Paperback)

VAN HOC MOI SO 28 - softcover By Hà Nguyên Du, VĂn HỌc MỚi, Ha Nguyen Du Cover Image
$22.00
Usually Ships in 1-4 Days

Description


C y đại thụ che rậm m t v trổ nhiều

hoa tươi đẹp cho Văn Học Việt Nam ...

Tuy t i kh ng l học tr của thầy S m, nhưng t i thường theo bước ch n ng về kh a cạnh's ng t c, cũng đọc nhiều t c phẩm của ng.

Th i quen đặc biệt của t i l lu n ch đến những điểm nổi bật hay g y ấn tượng với's ng t c phẩm của mỗi t c giả n o m t i đọc.

Ri ng về hầu hết những t c phẩm của Gi o sư Nh văn Nguyễn văn S m, r r ng l ng c chủ trương, c hướng đi hẳn hoi qua t nh c ch b nh dị, kh ng ngoa ng n hay's o ngữ . Phong c ch hiển lộ rất dễ cảm hay nhận diện l ng giữ g n một c ch đ ng y u "t nh chất ch n phương của văn h a v ng miền" . Bởi, vốn liếng của hơi thở v xương cốt của qu bậc tiền bối l m văn h a nghệ thuật hay ch nh của ng v của t i. Như một đồng nhất với ng n ngữ n i v viết trong sinh hoạt h ng ng y.

ng lu n "bảo tồn v ph t triển" những tinh hoa của văn h a d n tộc, nhất l bảo tồn văn h a Nam Kỳ Lục Tỉnh. Điểm's ng nổi trội nhất của Gs Nh văn Nguyễn Văn S m l như một " ng Đồ thời xưa" l " dấn th n một đời" v o con đường t m t i những tinh hoa văn h a c c d n tộc kh c để biến h a th nh văn h a của d n tộc m nh. ng qu n th n tr n bước đường "học hỏi v nghi n cứu H n, N m" ng c nhiều t c phẩm dịch từ H n N m. T m lại, t i xin ghi nhận ra đ y về những t c phẩm trước đ y của Nh văn Nguyễn văn S m, sau đ sẽ ghi nhận tất cả t c phẩm của ng
Product Details
ISBN: 9798868988097
Publisher: VĂn HỌc MỚi
Publication Date: November 13th, 2023
Pages: 346
Language: Vietnamese